آخرین مهلت ثبت نام: 13 اسفند 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 15 و 16 اسفند 1396
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -409 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
برگزارکنندگان