آخرین مهلت ثبت نام: 08 آذر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 10 تا 30 آبان 1397
برگزار کنندگان: انجمن برق دانشگاه جیرفت
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -169 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
لیست کارگاه‌ها
دوره های تخصصی کنترل صنعتی و ابزار دقیق
تاریخ برگزاری: 17 اردیبهشت تا 01 خرداد 1397
محل برگزاری: دانشگاه جیرفت، آزمایشگاه برق
مهلت ثبت نام: شنبه 15 اردیبهشت 1397
ظرفیت: 30 نفر
هزینه حضور: -
شرکت در کارگاه