-
آخرین مهلت ثبت نام: 24 اسفند 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 25 بهمن تا 25 اسفند 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه جیرفت
حامیان: مدیریت فرهنگی دانشگاه جیرفت
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -429 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
لیست کارگاه‌ها
کارگاه سازه
تاریخ برگزاری: 25 تا 30 بهمن 1396
محل برگزاری: دانشگاه جیرفت
مهلت ثبت نام: چهارشنبه 25 بهمن 1396
ظرفیت: 30 نفر
هزینه حضور: -
شرکت در کارگاه