-
آخرین مهلت ثبت نام: 24 اسفند 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 25 بهمن تا 25 اسفند 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه جیرفت
حامیان: مدیریت فرهنگی دانشگاه جیرفت
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -429 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
کارگاه سازه
تاریخ برگزاری:
25 تا 30 بهمن 1396
محل برگزاری:
دانشگاه جیرفت
مهلت ثبت نام:
25 بهمن 1396
مدرسان:
مسلم بسیج
ظرفیت:
30 نفر
هزینه حضور:
0 ریال
سرفصل ها:
-
-
مهلت ثبت نام پایان یافته است