آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 بهمن 1397
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه جیرفت
حامیان: دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت، مجتمع آموزش عالی بم، فرمانداری شهرستان جیرفت، سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، سازمان تعاون روستایی جنوب کرمان، شرکت کشت و صنعت جیرفت، سیویلیکا، بانک تجارت، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، سازمان حفاظت محیط زیست، مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -20 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -124 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -45 روز مانده
نمونه پوستر برای ارائه مقالات
لطفا برای دریافت نمونه فایل ارائه مقالات پوستری کلیک نمایید. نویسندگانی که مقالات آنها به صورت پوستر پذیرش شده است بایستی مقاله خود را در قالب این پوستر تهیه کنند و در روز همایش ارائه نمایند.