آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 بهمن 1397
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه جیرفت
حامیان: دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت، مجتمع آموزش عالی بم، فرمانداری شهرستان جیرفت، سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، سازمان تعاون روستایی جنوب کرمان، شرکت کشت و صنعت جیرفت، سیویلیکا، بانک تجارت، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، سازمان حفاظت محیط زیست، مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -20 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -124 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -45 روز مانده
آخرین مهلت ارسال نسخه اصلاحیه
با سلام
بدینوسیله به اطلاع نویسندگان محترمی که مقاله آنها داوری شده و طبق نظر داوران نیاز به اصلاح دارد می رساند آخرین مهلت ارسال نسخه اصلاحیه مقاله به دبیرخانه همایش سوم اسفند ماه (1397/12/3) می باشد. مقالاتی که تا تاریخ مذکور به دبیرخانه ارسال نشوند از روند داوری همایش کنار گذاشته شده و در دسته مقالات رد شده قرار خواهند گرفت.