آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 بهمن 1397
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه جیرفت
حامیان: دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت، مجتمع آموزش عالی بم، فرمانداری شهرستان جیرفت، سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، سازمان تعاون روستایی جنوب کرمان، شرکت کشت و صنعت جیرفت، سیویلیکا، بانک تجارت، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، سازمان حفاظت محیط زیست، مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -44 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -148 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -69 روز مانده
راهنمای نگارش و ارسال مقاله
برای ارسال مقاله، نخست بایستی در وبسایت همایش ثبتنام کرد و سپس مقاله را طبق دستورالعمل نگارش مقالات، در پروفایل کاربری خود بارگذاری نمود و گزینه ارسال به دبیرخانه را انتخاب کرد.

لطفا برای دریافت راهنمای ارسال مقالات فارسی و انگلیسی بر روی لینکهای زیر کلیک کنید:
 
 
 
راهنمای تصویری ثبتنام و ارسال مقاله (کلیک کنید)
 
توجه: نویسندگان محترمی که فقط قصد ارسال چکیده مقاله را دارند، بایستی در گام سوم ارسال مقاله (مستندات)، در هر دو فیلد "چکیده" و "متن کامل"، فایل چکیده مقاله خود را بارگذاری نمایند.