آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 بهمن 1397
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه جیرفت
حامیان: دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت، مجتمع آموزش عالی بم، فرمانداری شهرستان جیرفت، سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، سازمان تعاون روستایی جنوب کرمان، شرکت کشت و صنعت جیرفت، سیویلیکا، بانک تجارت، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، سازمان حفاظت محیط زیست، مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -20 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -124 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -45 روز مانده
کمیته داوران

دبیر کمیته داوری: دکتر علی آذره

اعضای کمیته داوران: 

دکتر غلامرضا مصباحی- عضو هیات علمی دانشگاه شیراز- صنایع غذایی

دکتر فاطمه شهدادی-  عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت صنایع غذایی

دکتر مرتضی ستائی مختاری- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- ژنتیک و اصلاح نژاد دام

دکتر علی آذره- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- آمایش سرزمین

دکتر محمد رضا مددی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- سازه‌های آبی

دکتر مژگان مظهری- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- تغذیه طیور

دکتر سید محمد حسینی- دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی- آب و هوا شناسی

دکتر محمد شوکتی آمقانی – دکترای توسعه کشاورزی- توسعه و ترویج کشاورزی

دکتر حسنعلی ترنج – دکترای جغرافیای برنامه‌ریزی روستایی

مهندس خدیجه سالاری-  عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت گیاه‌پزشکی

دکتر محمود هاشمی تبار- عضو هیات علمی دانشگاه سیستان وبلوچستان- اقتصاد کشاورزی

دکتر رستم یزدانی بیوکی- عضو هیات علمی موسسه تحقیقات شوری یزد- زراعت و اصلاح نباتات

دکتر مهدیه امیری نژاد- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- زراعت و اصلاح نباتات

 دکتر سعید شفیعی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت - علوم خاک

دکتر زهرا رودباری- مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جیرفت- زراعت و اصلاح نباتات

دکتر جواد زمانی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- علوم خاک

دکتر الهام رفیعی ساردو- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- علوم و مهندسی آبخیزداری

دکتر قباد جلالی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- علوم خاک

دکتر اعظم سیدی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- باغبانی

دکتر حسین میغانی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- باغبانی

دکتر نعمت ضیایی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت تغذیه طیور

دکتر زهره ابراهیمی خوسفی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- بیابان زدایی

دکتر محمد نادریان فر- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- آبیاری

دکتر امیررضا امیرمیجانی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- گیاه‌پزشکی

دکتر اعظم خسروی مشیزی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- مرتع داری

دکتر ملیحه امینی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- محیط زیست

دکتر ارسلان فاریابی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- آبیاری

دکتر سید حمزه حسینی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- زیست گیاهی

دکتر محمد فاریابی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- ژئوهیدرولوژی

دکتر خدیجه نصیری- عضو هیات علمی دانشگاه بابلسر- ژنتیک و اصلاح نژاد

دکتر بهاره پارسا مطلق- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- زراعت و اصلاح نباتات

دکتر سید محمد علوی سینی- مرکز تحقیقات تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جیرفت- زراعت و اصلاح نباتات

دکتر سمیه نقوی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- اقتصاد کشاورزی

دکتر امان الله سلیمانی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- زراعت و اصلاح نباتات

دکتر مصطفی خنامانی - عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- گیاه‌پزشکی

دکتر سعید حاجی رضائی - عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- شیلات

دکتر مجید حجازی مهریزی - عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- علوم خاک

دکتر حمید قاسمخانی - عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- مکانیک بیوسیستم

دکتر فریده عباس زاده افشار - عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- علوم خاک

دکتر محمدرضا کماندار - عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- مکانیک بیوسیستم

دکتر مجتبی سلیمانی ساردو - عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- بیابان زدایی

مهندس فرناز فکرت - عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- گیاه‌پزشکی

دکتر مسلم بسیج - عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- گیاه‌پزشکی

دکتر زهرا رودباری - عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- ژنتیک و اصلاح نژاد دام

دکتر مهرانگیز جوکار - عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- زراعت و اصلاح نباتات

دکتر حامد مومنی خبیصی-  عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- مکانیک

دکتر ذبیح الله اعظمی ساردویی - عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- گیاه‌پزشکی

دکتر ابوالقاسم حمیدی مقدم- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- باغبانی

دکتر محسن دهقانی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان- علوم خاک وآب

دکتر هادی دهقان- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- آبیاری

دکتر امید شریفی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- توسعه کشاورزی

دکتر محسن شرافتمند راد- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- منابع طبیعی

دکتر امیر موسایی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- تغذیه دام

دکتر احمد رفیعی پور- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- شیلات

دکتر جمیل بهرامپور- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- تغذیه دام

مهندس محسن عادلی ساردوئی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- اقتصاد و ترویج کشاورزی

مهندس ناصر آقاعباسی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- اقتصاد و ترویج کشاورزی

مهندس مسلم نامجو- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- مکانیک بیوسیستم

مهندس صالح سنجری- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- علوم خاک