آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 بهمن 1397
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه جیرفت
حامیان: دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت، مجتمع آموزش عالی بم، فرمانداری شهرستان جیرفت، سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، سازمان تعاون روستایی جنوب کرمان، شرکت کشت و صنعت جیرفت، سیویلیکا، بانک تجارت، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، سازمان حفاظت محیط زیست، مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -44 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -148 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -69 روز مانده
محورها
سایر موضوعات کشاورزی و منابع طبیعی
سنجش از دور و کاربرد آن در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
صنایع تبدیلی و بسته بندی محصولات کشاورزی سالم با تاکید بر روش های نوین
تنوع زیستی و تولید پایدار محصولات کشاورزی
تخریب اراضی و راهکارهای مقابله با آن
پیامدهای تغییر اقلیم بر کشاورزی و منابع طبیعی
ریزگردها و پیامدهای زیست محیطی آنها
سلامت غذایی در تولید محصولات زراعی، باغی، دامی و آبزیان
آمایش سرزمین و مزیت نسبی تولید منطقه ای محصولات کشاورزی
محصولات تراریخته و چالش های زیست محیطی مرتبط
فن آوری ها و روش های نوین در تولید محصولات کشاورزی و حفاظت محیط زیست
مدیریت بحران آب در کشاورزی و محیط زیست
کشاورزی و آلودگی های زیست محیطی