آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 بهمن 1397
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه جیرفت
حامیان: دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت، مجتمع آموزش عالی بم، فرمانداری شهرستان جیرفت، سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، سازمان تعاون روستایی جنوب کرمان، شرکت کشت و صنعت جیرفت، سیویلیکا، بانک تجارت، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، سازمان حفاظت محیط زیست، مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -44 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -148 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -69 روز مانده
همکاران
رئیس
  نام: شاپور کوهستانی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: آبیاری و زهکشی
  دانشگاه: دانشگاه جیرفت
  محل کار: دانشگاه جیرفت
مسئول دبیرخانه
  نام: محمدرضا مددی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: سازه های آبی
  دانشگاه: دانشگاه جیرفت
  محل کار: دانشگاه جیرفت
دبیر کمیته علمی
  نام: مژگان مظهری
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: تغذیه طیور
  دانشگاه: دانشگاه جیرفت
  محل کار: دانشگاه جیرفت
دبیر کمیته اجرایی
  نام: امان الله سلیمانی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: زراعت و اصلاح نباتات- ژنتیک بیومتری
  دانشگاه: دانشگاه جیرفت
  محل کار: دانشگاه جیرفت