آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 بهمن 1397
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه جیرفت
حامیان: دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت، مجتمع آموزش عالی بم، فرمانداری شهرستان جیرفت، سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، سازمان تعاون روستایی جنوب کرمان، شرکت کشت و صنعت جیرفت، سیویلیکا، بانک تجارت، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، سازمان حفاظت محیط زیست، مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -44 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -148 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -69 روز مانده
کمیته علمی

دبیر علمی: دکتر مژگان مظهری
 
اعضای کمیته علمی:
 
دکتر شاپورکوهستانی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت - علوم آب

دکتر حمیدرضا علیزاده - عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت-گیاهپزشکی

دکتر نعمت ضیایی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت - علوم دامی

دکتر حسین دوماری- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت- بهداشت مواد غذایی

دکتر احمد رفیعی پور- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت -بهداشت

دکتر سعید برخوری- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت - بیابان زدایی

دکتر سعید شفیعی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت - علوم خاک

دکتر حسین میغانی- عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت - علوم باغبانی

دکتر خوان پابلو گوتیئرز - عضو هیات علمی دانشگاه کامپلوتنس مادرید- ژنتیک حفاظت

دکتر کریس اولو- عضو هیات علمی دانشگاه ماستریخت هلند- بیوانفورماتیک

دکتر غلامرضا زهتابیان- عضو هیات علمی- دانشگاه تهران- بیابان زدایی

دکتر حسن خسروی- عضو هیات علمی دانشگاه تهران- بیابان زدایی

دکتر ابوالفضل کامکار- عضو هیات علمی دانشگاه تهران- بهداشت مواد غذایی

دکتر حسن گندمی نصرآبادی - عضو هیات علمی دانشگاه تهران- بهداشت مواد غذایی

دکتر سید علی پیغمبری- عضو هیات علمی دانشگاه تهران- اصلاح نباتات

دکتر رضا معالی امیری- عضو هیات علمی دانشگاه تهران- اصلاح نباتات

دکتر حسین مبلی- عضو هیات علمی دانشگاه تهران - مکانیک بیوسیستم

دکتر نعمت اله خراسانی- عضو هیات علمی دانشگاه تهران- آلودگی محیط زیست

دکتر علی سلاجقه- عضو هیات علمی دانشگاه تهران- مهندسی رودخانه

دکتر اسداله احمدی خواه- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی- ژنتیک ملکولی

دکتر محسن فرزانه- عضو هیات علمی پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی- گیاهان دارویی

دکتر محسن دانش مسگران- عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد- تغذیه دام

دکتر منصور مصداقی - عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد- علوم مرتع

دکتر رضا مستوفی قلمفرسا- عضو هیات علمی دانشگاه شیراز- قارچ شناسی و بیماریهای قارچی

دکتر بهرام شریف نبی- عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان- گیاهپزشکی

دکتر باب اله حیاتی-عضو هیات علمی دانشگاه تبریز- اقتصاد کشاورزی

دکتر احمد گلچین- عضو هیات علمی دانشگاه زنجان- علوم خاک

دکتر روح اله رضایی- عضو هیات علمی دانشگاه زنجان- ترویج و آموزش کشاورزی

دکتر عبدالرسول ماهینی- عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- ارزیابی محیط زیست

دکتر حسین وارسته - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- اکولوژی محیط زیست

دکتر عبدالرضا بهره مند- عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- آبخیزداری

دکتر حسین بارانی- عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- علوم مرتع

دکتر حبیب اله میرزایی- عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- صنایع غذایی

دکتر سید اکبر خداپرست-عضو هیات علمی دانشگاه گیلان- قارچ شناسی و بیماریهای قارچی

دکتر کاظم زنگزن- عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز- سنجش از دور

دکتر علیرضا علیزاده-عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- بیماری شناسی گیاهی

دکتر وحید فلاح زاده ممقانی- عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- بیماری شناسی گیاهی

دکتر محسن توکلی- عضو هیات علمی دانشگاه ایلام- هیدرولوژی

دکتر محمد خداوردی زاده-عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه- اقتصاد منابع طبیعی

دکتر هادی علی پور یامچی- عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه- اصلاح نباتات

دکتر حسین معصومی- عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان- گیاهپزشکی

دکتر شهرام پورسیدی- عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان - اصلاح نباتات

دکتر قاسم محمدی نژاد- عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان - اصلاح نباتات

دکتر حسین شیرانی- عضو هیات علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان- علوم خاک

دکتر مهدی ضیاء الدینی- عضو هیات علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان- گیاهپزشکی

دکتر حمیدرضا روستا- عضو هیات علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان- علوم باغبانی

دکتر منوچهر چیت سازان- عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز- مدیریت منابع آبهای زیرزمینی

دکتر مسلم سواری- عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان- توسعه کشاورزی

دکتر هوشنگ فرجی - عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج- زراعت

دکتر جعفر عبداله زاده- عضو هیات علمی دانشگاه کردستان- بیماری شناسی گیاهی

دکتر روح اله شریفی-  عضو هیات علمی دانشگاه رازی- بیماری شناسی گیاهی

دکتر سید عبداله هاشمی- عضو هیات علمی دانشگاه شاهد- گیاهپزشکی

دکتر حمید غلامی- عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان- بیابان زدایی

دکتر ولی اله سارانی- عضو هیات علمی دانشگاه زابل- ترویج و آموزش کشاورزی

دکتر موسی نجفی نیا - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان- گیاهپزشکی

دکتر احمد آیین- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان- زراعت

دکتر احمد احمد پور - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان- باغبانی

دکتر پیمان نامور - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان- گیاهپزشکی

دکتر مهدی آزادوار- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان- گیاهپزشکی

دکتر حمید شریفی- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کرمان- اپیدمیولوژی

دکتر فاطمه سیدی- عضو هیات علمی علوم پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جیرفت- علوم پزشکی

دکتر رضا فاریابی- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جیرفت- بهداشت محیط

دکتر حمیدرضا سیدآبادی-عضو هیات علمیموسسه تحقیقات علوم دامی کشور- ژنتیک

دکتر محمد حسین بناءبازی- عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور- بیوانفورماتیک