آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 بهمن 1397
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه جیرفت
حامیان: دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت، مجتمع آموزش عالی بم، فرمانداری شهرستان جیرفت، سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، سازمان تعاون روستایی جنوب کرمان، شرکت کشت و صنعت جیرفت، سیویلیکا، بانک تجارت، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، سازمان حفاظت محیط زیست، مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -44 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -148 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -69 روز مانده
کمیته اجرایی

دبیر اجرایی کنگره: دکتر امان اله سلیمانی

مسئول کمیته امور بین الملل: دکتر علی شهدادی

مسئول کمیته امور فرهنگی و فوق برنامه: دکتر مسلم بسیج

مسئول کمیته هماهنگ کننده برون سازمانی و اسپانسرینگ: دکتر حسین شکفته

مسئول امور مالی: مهندس محمد فراشی 

مسئول کمیته تبلیغات و روابط عمومی: مهندس مصیب سالاری

مسئول کمیته تدارکات: مهندس حسین انجم روز