آخرین مهلت ثبت نام: 15 آبان 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 03 آبان 1396
تاریخ برگزاری: 20 تا 22 آذر 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه جیرفت
حامیان: دانشگاه جیرفت، پژوهشکده باستان شناسی کشور، دانشگاه زابل، موزه ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور، انجمن علمی باستان شناسی ایران، سیویلیکا، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب استان کرمان، دفتر همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بانک تجارت
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -494 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -666 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -541 روز مانده
نحوه نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقالات دومین همایش بین‌المللی باستان‌شناسی جنوب شرق ایران
 
 دانلود فرمت ارسال مقالات 


ـ در «دومین همایش بین‌المللی باستان‌شناسی جنوب شرق ایران» مقالات علمي،‌ تحليلي، و پژوهشي در زمينه ­هاي باسـتان‌شـناسي،‌ تاريخ هنر، مطالعـات ميان­ رشـته­ اي و باسـتان­ سنجي‌ در حوزه جنوب شرق کشور که حاصل فعالیت‌های میدانی جدید و پژوهش‌های نظری نو باشند، برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی انتخاب خواهند شد.
ـ مقالات ارسالي نبايد قبلاً در جاي ديگري منتشر شده باشند.
ـ مقالات پس از ارزیابی و تأیيد هيأت داوران به چاپ خواهند رسيد. هيأت داوران در پذيرش يا عدم پذيرش مقالات آزاد است.
ـ مقاله بايد داراي بخش­هاي چكيده (حداكثر 250 واژه) و‌ واژگان كليدي فارسی،‌ چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی، مقدمه،‌ پیشینه پژوهش، مبانی نظری پژوهش، بخش توصیفی، بخش تحلیلی، نتيجه گيري،‌ پي­ نوشت (در صورت لزوم) و فهرست منابع باشد.
 ـ در بخش چكيده فارسي و انگليسي،‌ بايد به اهداف،‌ روش تحقيق و نتيجه اشاره شود.
 ـ واژگان کلیدی باید شامل 4 تا 6 واژه از مهم­ترین واژه­ های عنوان مقاله و پربسامدترین واژه­ های متن مقاله باشند.
ـ پي­ نوشت­ها بايد در انتهاي مقاله، پس از نتيجه ­گيري و قبل از فهرست منابع ذكر شوند.
 ـ مقاله بايد به صـورت فايل رايـانه­ اي و با برنامة Word 2010 به بالا و حداكثر در 20 صـفحه (با احتسـاب تمام بخش­هاي مقاله) در سامانه همایش بارگذاری شوند. لطفا در آماده سازی فایل مقاله، نمونه شیوه نامه صفحه آرایی مقالات (موجود در تارنمای همایش) مطالعه شود و مطالب مقاله، دقیقاً در فایل شیوه نامه صفحه آرایی مقالات وارد شود.
 ـ تصاوير مقالات بايد مستند و غيرتزئيني باشند و به صورت JPEG با وضوح dpi300 تهيه شوند. ذكر منبع تصاوير الزامي است.
 ـ ارجاع مقالات بايد به شيوة درون متني و داخل پرانتز شامل (نام خانوادگي نويسنده،‌ سال انتشار: شماره صفحه) باشد و در انتهاي مقاله نيز در بخش فهرست منابع،‌ به ترتيب حروف الفبا (بر اساس نام خانوادگي نگارنده) مشخصات كامل كتابشناسي منبع ذكر شود. روش ذكر منابع فارسی و غیرفارسی در انتهاي مقاله به صورت زير است:
 كتاب:نام خانودگي نگارنده،‌ نام نگارنده،‌ نام و نام خانوادگي ساير نگارندگان،‌ (سال انتشار)،‌ عنوان كتاب،‌ جلد، نام مترجم يا مصحح، نوبت چاپ، محل انتشار: ناشر.
 مقاله:نام خانودگي نگارنده،‌ نام نگارنده،‌ نام و نام خانوادگي ساير نگارندگان،‌ (سال انتشار)، «عنوان مقاله»،‌ نام مجلّه،‌ شماره مجلّه،‌ ترتیب انتشار و نوبت چاپ، شماره صفحات مقاله در مجلّه.