آخرین مهلت ثبت نام: 15 آبان 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 03 آبان 1396
تاریخ برگزاری: 20 تا 22 آذر 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه جیرفت
حامیان: دانشگاه جیرفت، پژوهشکده باستان شناسی کشور، دانشگاه زابل، موزه ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور، انجمن علمی باستان شناسی ایران، سیویلیکا، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب استان کرمان، دفتر همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بانک تجارت
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -494 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -666 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -541 روز مانده
محورها
باستان شناسی جنوب شرق ایران و علوم میان رشته ای
جنوب شرق ایران و خلیج فارس
تکنولوژی، معیشت و تجارت در باستان شناسی جنوب شرق ایران
تاریخ و هنر در باستان شناسی جنوب شرق ایران
برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای باستان شناسی جنوب شرق ایران
کاوش ها و بررسی های باستان شناختی جنوب شرق ایران